நான் ஒரு தவறும் செய்யலே... - ரவை : Naan oru thavarum seiyyala... - RaVai
 

நான் ஒரு தவறும் செய்யலே... - ரவை

ரவை'யின் பத்து முத்தான சமுக நலக் சிறுகதைகளின் தொகுப்பு - 2.