அவன் காதில் விழும்! - ரவை : Avan kaathil vizhum! - RaVai
 

அவன் காதில் விழும்! - ரவை

ரவை'யின் பத்து முத்தான சமுக நலக் சிறுகதைகளின் தொகுப்பு.